Повече от 20 години опит в разработка на специализиран икономически софтуер и методология

СФУК
Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и  да създавате на чек листи. Научете повече ...
Начало

EasyCheck Интегриран софтуер за одит

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от различните одитни процеси:Научете повече

 

Какво прави Ада-Софт различни?

В лицето на Ада-Софт ще намерите един надежден партньор, който ще бъде до Вас в най-трудните Ви моменти. Ние не раздаваме рекламни календари в края на годината - ние сме до Вас през цялата година, a Вие сте нашата реклама. Голяма част от клиентите ни са станали такива, като са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от доволни техни колеги.

Ние разработваме и дистрибутираме гъвкав софтуер, позволяващ прецизна настройка спрямо бизнеса и дейността на всеки индивидуален клиент. Ада-Софт непрекъснато усвоява нови технологии и практики, за да предвиди бъдещите нужди и да ускори процесите във Вашия бизнес, като използва подходящите за това програмни продукти. Оптимизираните бизнес процеси и дейности винаги намаляват разходите и подобряват ефективността и качеството на работата.

Ако все пак не получите очакваните от Вас резултати и сметнете, че нямате нужда от нашите услуги - ние ще Ви върнем парите!

 

Защо да изберете Ада-Софт?

Ада-Софт си сътрудничи активно със своите клиенти, за да определи технологиите и методиките на работа, които ще подобрят осезаемо техните бизнес процеси и дейности. Това от своя страна, довежда до по-добра производителност и конкурентоспособност.

Всички наши клиенти - от малки фирми, до средни и големи компании и държавни предприятия, имат свои собствени специфичности и цели за достигане.

Ада-Софт помага на клиентите си да намерят най-добрия начин да постигнат своите бизнес цели чрез внимателна оценка и анализ, чрез цялостни информационни решения и/или отделни програмни продукти, в рамките на разумни срокове.

Когато фирмата ни предлага техническо решение на своите клиенти и партньори, ние взимаме под внимание не само моментното решение, но и средата на Вашия бизнес, цената на възможностите, както и дълготрайната оптимизация. Ето защо, ние използваме стандартни практики, утвърдени в условията на конкурентната среда в различните браншове на бизнеса, като така гарантираме плавно и постепенно бъдещо развитие на Вашата инфраструктура.

Обширните ни технически и административни познания ни позволяват точно и ясно да оценяваме предимствата и недостатъците на дадена информационна система или инфраструктура, като предложим оптималното решение според Вашите нужди, изисквания и бюджет.

Ада-Софт осигурява високо качество на услуги и продукти на изключително разумни цени.