Начало Всички продукти Одит EasyCheck - Независим финансов одит

EasyCheck - Независим финансов одит

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

В EasyCheck - Независим финансов одит ще намери инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, дневник на корекциите, документиране на процеса, експорт на одит като електронно одитно досие (уеб) и много други.  • За продукта
  • Снимки
  • Подход по МОС
  • Облачни услуги

 

Защо EasyCheck?

EasyCheck e цялостно решение обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един единствен програмен продукт.

РИСКОВЕ

Идентифициране и оценка на рисковете в процеса на планиране - първоначални аналитични процедури, изследване на бизнес процесите в предприятието. Поддръжка на риск регистър с крос-референтна връзка до мястото на идентифициране на всеки риск. Връзка между оценените рискове и аналитичните процедури и въпросници за тестване на контрола включени в одитния подход.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕНОСТ
В EasyCheck ще намерите удобен инструмент за изчисляване, определяне и документиране на същественост при одита. Определяне на съществеността във връзка с ключовото число на отчета, връзка с монетарната прецизност при извадките.

ИЗВАДКИ
Вградена в продукта е възможността за прилагане на монетарна и случайна извадка. Файловете за покупки и продажби от дневниците за ДДС могат да бъдат импортирани като възможна изследвана популация от данни.
За целите на изследването, бихте могли да импортирате и други хронологии на документи получени от използвания счетоводен продукт.


ОДИТ КАТО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ (УЕБ)
След приключване, изпълненият одит може да бъде експортиран и съхранен като „Одитно досие" - даващо пълна информация за това как е протекъл одитният ангажимент. То съдържа копия на всички документи, процедури, контролни листа и прикачени одиторски доказателства. Досието е във формата на уеб страница и може да бъде разгледано с всички популярни уеб браузъри.


ТАБЛИЦА НА ГРЕШКИТЕ
Всеки одитен документ има крос-референтна връзка с таблица/регистър на откритите грешки .Този регистър Ви дава постоянна информация за това къде са открити грешките, какво е тяхното естество и влияние върху ГФО.
Коригираните грешки образуват самостоятелен регистър и заедно с първоначалната оборотна ведомост могат да бъдат автоматично сравнени с окончателната такава на предприятието.

 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА
Използването на EasyCheck прави процеса на одит проследим. Прилагането на одиторски доказателства, отчитане, следене и обобщаване на грешки, констатации и въпроси е лесно и удобно.
Средствата за импорт на отчети, сравняване на начални и крайни стойности, контрол за вярно попълване на обобщени отчети и последващ експорт на тази информация, също спестяват много време на екипа.
Всеки документ от системата може да бъде маркиран като „Приключен" и „Проверен". Документи и материали свързани с последващи одити се прехвърлят автоматично за следващия период.
Проверката на качеството на одит извършен с EasyCheck пести време, тъй като експортираното електронно досие следва въпросниците на СККОУ.


ГОТОВ ОДИТОРСКИ ПОДХОД ПО МОС
За повече информация вижте Таб: "Подход по МОС"


СОБСТВЕНА МЕТОДИКА
Може да използвате собствена методика, или да модифицирате вградената такава. С EasyCheck това става лесно и удобно дори и в процеса на одит. Създаване на методика от вашите съществуващи офис документи става само с няколко кликвания на мишката. Разполагате с богат набор от одит документи като: чек-лист, програма, въпросник, MS Office документ, Собствен текстов документ и Електронна таблица. Изграждане на крос-референтни връзки, условности, видимости, достъпи са само част от огромния набор от възможности, с които разполагате.

И ОЩЕ ...
- Персонализиран потребителски интерфейс
- Три различни начина за представяне на информацията от одитния ангажимент
- Бърз старт на нови служители
- Лек и интуитивен интерфейс.
- Правописна проверка на различни езици
- Контрол на достъпа
- Интеграция с MS Office
- Използване на потребителски полета в документите
- Отчет на времето (работни карти)
- Всичко в единна база от данни
- Клиент-Сървър
- Работа само на един компютър
- Използване на потребител на Windows/Активна директория за вход
- Дневник на измененията на информацията
- Лесна инсталация само с мишка
- Настройка на Ваша методика
- Бърз импорт на оборотна ведомост, баланс и отчет за доходите
- Интеграция с външни системи: ERP, правни и други
- Готови одиторски библиотеки: СУКК, Одит на средствата по ОП „Регионално развитие"
- Анализ на базата на закон на Бенфорд 

Вижте още:

Изтеглете  брошура на продукта:

EayCheck brochure smallEayCheck brochure internal page small


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/adasoft/public_html/plugins/system/jfsefrouter.php on line 608
Ада - Софт

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/adasoft/public_html/plugins/system/jfsefrouter.php on line 608

ГОТОВ ОДИТОРСКИ ПОДХОД ПО МОС
Обхваща целия одитен процес и представлява готова одиторска библиотека съдържаща работни документи и стъпки следващи логиката и последователността от стъпки препоръчани от международните одиторски стандарти. Приложените работни документи са съобразени и с изискванията във въпросниците за проверка, приети от СККОУ.
Подходът е удобен за работа и води потребителя в изпълнение на отделните процедури. Разработен е да отговори на потребностите на малки одиторски практики при извършване на одити на МСП.

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Ползвайте продукта когато пожелаете и колкото имате нужда без да инвестирате в:

- Инфраструктура
- Лицензи за операционна система
- Лицензи за офис пакет
- Лицензи EasyCheck

Навсякъде и по всяко време, на Mac, PC или мобилно устройство с Windows, iOS или Android.