Начало Всички продукти ERP Контрол и управление на разходи и договори

Контрол и управление на разходи и договори

logo-contro

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от общо седем планирани за разработване) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

  • Описание
  • Снимки

Contro e уеб базиран софтуерен продукт, фокусиран върху автоматизацията на различни бизнес процеси в организациите. Към момента се финализира разработването на първите два (от планирани за разработване седем) модула: Контрол и управление на разходи и Контрол и управление на договори.

 

Контрол и управление на разходи

Модулът се базира на принципа, че всеки разход в предприятието трябва да бъде предварително одобрен. Модулът осигурява предварително одобрение по електронен път на съответното оторизиращо ниво на всички разходи, както и последващ контрол върху разлики между одобрени и реално направени разходи и съпоставка с бюджетираните разходи на ниво разходен център или отдел.

Контрол и управление на договори

Модулът позволява предварително електронно одобрение на ключови параметри във всеки договор по електронен път. Всеки ключов служител, имащ отношение към договора, може да даде коментари по и да поиска промяна на ключови параметри по договора по електронен път.

Софтуерът автоматизира процеса по предварително обсъждане и одобрение на договори, следи за изпълнението на ключови събития по договорите и плащанията/приходите по всеки договор. Системата осигурява автоматично известяване за плащания/приходи по сключени договори и известяване за скоро изтичащи или стартиращи договори, както за и остатъчни суми по всеки договор.

Към системата предстоят да бъдат пуснати още пет модула:

  • Контрол и управление на Евро проекти
  • Контрол и управление на командировки
  • Контрол и управление на отпуски на служители
  • Контрол и Управление на оперативната дейност - (модул Светофар)
  • Контрол и управление на оперативната дейност - (модул Регулировчик)

Повече информация можете да намерите на уеб сайта на продукта: www.contro.bg

Ада - Софт