Начало

 

 

 

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Считано от 25 май 2018 г. в Република България влиза в сила „Общият регламент за защита на данните" (GDPR) – въведен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

АДА-СОФТ прие задължението и предизвикателството да осигури на своите клиенти и партньори адекватно сътрудничество и решения за управление на личните данни.

В края на миналата година нашата компания успешно внедри и се сертифицира по стандарт ISO 27001:2015. Заедно със стандарта и въведените вътрешни правила, ние гарантираме пълно спазване на правните условия при получаване, обработване, предаване и съхраняване на лични данни и като Администратор, и като Обработващ.

Опазването на конфиденциалността и целостта на личните данни е ключова отговорност, към която в АДА-СОФТ се отнасяме с цялата необходима сериозност като страна по обхвата на Общия Регламент. Нашият екип е обучен и готов в своята работа постоянно да прилага основните принципи на GDPR:

  • Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни;
  • Съхраняване на лични данни единствено в рамките на законовите срокове и вид;
  • Осигуряване на сигурност и защитеност на личните данни от неоторизиран достъп и/или обработване, унищожаване или повреждане;
  • Регулярно тестване на системите и процесите;
  • Поддържане на непрекъснат процес на развитие, оценка, контрол и документална отчетност на обработването на лични данни.

Като разработчик, дистрибутор и обслужващ софтуерни приложения, обработващи лични данни, АДА-СОФТ е в процес на преразглеждане и оптимизация на концепцията и решенията си относно предлагания софтуер с цел прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Залагайки на добри практики, ние заявяваме, че имаме желанието, възможностите и готовността да извърши всичко необходимо с цел гарантиране сигурността и защитата на лични данни.
Вие може да се доверите на нашия екип като сигурен партньор в съвместната ни работа при процеса по обработка на личните данни във Вашата организация.

 

Екипът на АДА-СОФТ