Начало

Разработка на отчети

Изработка на отчети
Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тримесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може веднага да разберете дали предаденият отчет е засечен.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Изтегли
  • FAQ

Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тремесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може да разберете ''с един поглед" дали предаденият отчет е засечен.

В тези отчети се използват стандартните форми на Министерство на финансите, но се залагат множество формули и макроси, които улесняват работата.

С наши разработени форми работят Българска академия на науките, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието, Главна дирекция ''Изпълнение на наказанията'' към Министерство на правосъдието.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg