Повече от 20 години опит в разработка на специализиран икономически софтуер и методология

Начало Начало За нас

За нас

Ада-Софт е създадена 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически софтуер. В процеса на внедряване обучава кадрите на фирмите за работа с програмните продукти. Проучва спецификите на отчетността и предлага оптимални решения за автоматизацията. Работи с гъвкав софтуер, даващ възможност за прецизна настройка на място при клиента.