Повече от 20 години опит в разработка на специализиран икономически софтуер и методология

Начало Начало За нас

За нас

Създадохме Ада-Софт през 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически софтуер. В процеса на внедряване, ние обучаваме кадрите на фирмите за работа с програмните продукти. Проучваме задълбочено спецификите на отчетността и предлагаме оптимални решения за автоматизацията. Работим с гъвкав софтуер, даващ възможност за прецизна настройка на място при клиентите ни.