Начало Продукти Бюджет Равнение на сметки и параграфи

Равнение на сметки и параграфи

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходяща за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Изтегли
  • Купете
ЕКВА Равнение е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (Б3) със салдата и оборотите от оборотна ведомост.

Продуктът може да се използва от всички видове разпоредители с бюджетни кредити. Той дава бърза справка за разликите между сумите в двата отчета, като на потребителя се дава възможност да обоснове разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки, а също така и да добави сметки с частична кореспонденция. Към всеки ред с разлики може да се запише и текстово обосноваване на разликите.

Данните се зареждат в програмата директо от Вашите файлове с отчети. Не е нужно сумите да се набират отново. Програмата работи с всички формати на отчетите за касово изпълнение на бюджета - Б3, БО3 за общини, като може да прочете и данните от продукта BDJ.

ЕКВА Равнение се разпространява в два варианта: Самостоятелен и Контрол.

Самостоятелен 

Вариантът е предназначен да бъде в помощ на разпоредители с БК, които самостоятелно изготвят отчет за равнение за свои собствени нужди, без да го предоставят на висшестоящ РБК. В този вариант, потребителите имат достъп до всички функции на програмата, с възможност сами да настроят отчет за равнение.

Контрол

Предназначен за разпоредители с БК, които предават отчет за равнение на сметки и параграфи на висшестоящ разпоредител. Потребителите на този вариант нямат достъп до редакция на отчетите. Те изготвят отчет с настройки, които са им подадени от висшестоящия разпоредител с БК.

С продукта може едновременно да бъдат изготвени както бюджетен, така и отчет за равнение на извънбюджетните сметки и фондове.

Цена на продукта: 120 лв. с включен ДДС.

Ада - Софт

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125