Начало Продукти Продукти

EasyCheck Интегриран софтуер за одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от различните одитни процеси:Научете повече

 

EasyCheck Независим финансов одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

В EasyCheck Независим финансов одит ще намери инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, дневник на корекциите, документиране на процеса, експорт на одит като електронно одитно досие (уеб) и много други.

Следвайте ни във Facebook  Следвайте ни във FacebookНаучете повече

 

EasyCheck Вътрешен одит
/Петък, 27 Ноември 2009 15:19/

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В EasyCheck Вътрешен одит ще откриете инструменти за рисково базирано стратегическо и годишно планиране на ангажиментите, идентифициране и оценка на рисковете, документиране на процеса, автоматизирано докладване, регистър на констатациите, експорт на одит като електронно одитно досие (уеб) и много други.Научете повече

 

Сводиране на MS Excel файлове
/Понеделник, 10 Май 2010 07:42/

alt
Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ може лесно да обедините информацията от форми Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, Малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други. Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Научете повече

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Понеделник, 22 Февруари 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система Скиптър в отчетни форми на МФ - Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с оригиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Научете повече

 

Попълване на BALANCE - МАКЕТ
/Петък, 02 Октомври 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


Програмен продукт Salz попълва оборотна ведомост от счетоводна система Скиптър в бланка ''BALANCE-MAKET'' на Министерство на финансите. Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Научете повече

 

Финансов контрольор
/Понеделник, 14 Октомври 2013 08:14/

alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече