Начало Продукти Продукти ERP ERP - Модел Автосервиз

ERP - Модел Автосервиз

Система за следене на склад, издаване на стокови разписки и фактури за Автосервиз

Предназначение. Системата е разработена за воденето на склад  - заприхождаване на артикули и изписването им със стокова разписка или фактура, в автосервизи и други със сходна дейност отнасяща се до: отчитане стокови и материални запаси и продажби на стоки и/или услуги.

В настоящият момент системата се използва от автосервиз в гр.София. Същата успешно може да бъде адаптирана и използвана  и от други предприятия с подобна организация.

Целият процес  е разделен на два етапа:

  1. Въвеждане / заприхождаване на резервните части в склада с документ Доставка.
  2. Изписване на резервните части от склада при влагане на съответните резервни части за ремонт. При продължителен ремонт има възможност за натрупване на резервни чати и услуги на съответния автомобил до завършване на ремонта. Издаване на Стокова разписка или фактура по желание на клиента.

За целта се използва ПП „Скиптър (i)”, продукт на УНИКОНС ООД. Системата е използва СУБД MS SQL Server. Възможна е работа в самостоятелна инсталация или в мрежа.  Достъпът може да бъде регламентиран за всеки потребител съобразно възложените му операции.

Системата работи със следните основни документи:

  • Завеждане на резервни части
  • Стокова разписка за извършен ремонт
  • Фактура за извършен ремонт
  • Сервизна поръчка

Освен така настроените документи и процеси програмата е отворена и дава възможност за създаване и на нови такива, отразяващи спецификата на Вашата дейност.

Справочният модул към системата е с богати възможности. Изградените към момента справки са свързани с доставени количества, инвентарен опис, хронология на обслужването  на автомобилите.

Освен тях има възможност за създаване и на множество други справки според изискванията на конкретния клиент.

Изграждането на системата „Автосервиз” е базирано върху изключително гъвкавата платформа Скиптър-I, която е документоориентирана и дава възможност всеки един документ и процес да бъде настроен според модала и начина по-който е организиран при клиента. Могат да бъдат обхванати допълнително процеси и документи до пълно обхващане управлението и документооборота в предприятието.

Цената на продукта се определя от общия брой документи годишно както следва:

Брой докумети годишно

Цена с ДДС

До 500

198 лв.

До 1000

282 лв.

До 1500

348 лв.

До 2000

402 лв.

До 3000

492 лв.

До 4000

570 лв.

До 5000

636 лв.

До 10000

894 лв

Текущо през годината докуметите могат да бъдат допълвани.

При закупуване на ERP - модел автосервиз Вие ще получите пакет съдържащ софтуер и кратко описание за инсталиране на ПП. При необходимост от системна помощ за инсталиране и обучение на място при клиента, същата се заплаща по 60 лв без ДДС на час.


Представянето на системата може да бъде извършено на място при клиента или в офиса на АДА-СОФТ.