Начало Продукти Продукти Търговски обекти

X-Manager - водене на складово стопанство

Х-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения. Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.
  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

xmangrsignХ-Мениджър е ПРЕДНАЗНАЧЕН за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения.
Продуктът поддържа информация за КОНТРАГЕНТИТЕ и ОБЕКТИТЕ на предприятието, за номенклатурата от МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ и ВАЛУТИ.
На базата на въведени НАЧАЛНИ САЛДА и като следствие от обработените ДОКУМЕНТИ, продуктът поддържа информация за НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на материалните запаси и паричните средства по ОБЕКТИ, КОНТРАГЕНТИ, ДОКУМЕНТИ и ПАДЕЖИ.
Справките обхващат оборотите и хронологиите на движение на материалните запаси и паричните средства. ГЕНЕРАТОРЪТ НА СПРАВКИ позволява редакцията и допълването им.
Огромното множество от справки може да се преструктурира за нуждите на всеки оператор чрез така наречените ОПЕРАТОРСКИ СПРАВКИ.
Всички справки са пригодени както за печат под WINDOWS, така и за печат под ДОС.
Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се РЕГУЛИРА ДОСТЪПА му до отделните функции на продукта.
ГЕНЕРАТОРЪТ НА ДОКУМЕНТИ е опция на продукта и дава възможност за описание на физическата структура и логическото въздействие на документите.
МНОГОФИРМЕНОСТТА е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.
РАБОТАТА В МРЕЖА е опция и дава възможност за едновременна работа от няколко станции.

 

Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада -Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта все още не е готова. Екипът на Ада -Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125