Начало Продукти Продукти ERP

АДМИНКАР - СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ППС

Admincar

Предназначение:

Улеснява работата и гарантира проследимостта на разходите на всеки един автомобил в автопарка на предприятието: ремонти, гуми, горива, технически прегледи.

Детайлна информация по автомобили и шофьори за всеки вид разход, предпоставка за правилно планиране и контрол.

Очаквани резултати:

 • Лесна и удобна обработка на пътните листа;
 • Контрол на горивата срещу неправомерно използване;
 • Контрол на извършваните разходи;
 • Планиране на профилактики и смяна на резервни части и консумативи, гаранция за безаварийна експлоатация;

Възможности за:

 • Въвеждане на номенклатура от автомобили с индивидуални характеристики и норми за разход на горива и масла;
 • Корекции на нормите за разход на гориво спрямо условията на експлоатация;
 • Следене на извършените ремонти на автомобилите и закупени резервни части;
 • Информация за предстоящи разходи към определена дата или след определен пробег за всеки автомобил;

Справки:

 • Картон на автомобила;
 • Разходи по автомобили;
 • Пробег на гумите по автомобили;
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по дни;
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по километраж;
 • Икономия/преразход на гориво по коли и шофьори;
 • Хронологична справка пътни листове;
 • Хронологична справка зареждане на гориво;
 • Допълнителни справки по задание на потребителя на системата;

Всички справки се извеждат за бърз преглед на екран. Информацията в справката може да бъде допълнително динамично селектирана и сортирана. Осигурена е визуализация на справките в различен формат: текстови - .txt и .rtf, Excel, OpenOffice, HTML.

Защо да изберете „АДМИНКАР“? :

 • Защото е лесна за разучаване и използване;
 • Защото с АДМИНКАР анализа и планирането стават удоволствие;
 • Защото АДМИНКАР се грижи да не пропуснете сроковете за ремонти на автомобилите, валидност на документи, смяна на части и др.;
 • Защото АДМИНКАР е гъвкав, обхваща спецификите, предоставя необходимата информация навреме, така че работите, управлявате и контролирате с удоволствие;