Начало Продукти Продукти

bDocs - програма за платежни документи
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:10/

bDocs bDocs e програмен продукт за изготвяне, съхранение и печат на банкови документи, разработен във връзка с въвеждането на системата IBAN в България.

Научете повече

 

X-Manager - водене на складово стопанство
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:07/

alt

Х-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения. Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.

Научете повече

 

Терес - ТРЗ и ЛС
/Понеделник, 08 Март 2010 09:43/

alt
TERES е програмен продукт, проектиран и разработен под мотото "Всичко за човека в неговата трудова дейност". Предназначен е да обслужва работата на отделите ТРЗ, личен състав, каса, отдел по персонала и осчетоводяване на заплатите.

Научете повече

 

Корона - програма за заплати
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:08/

alt КОРОНА 2 е предназначен за обработка на информацията, свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

Научете повече

 

Хонорари - софтуер за граждански договори
/Понеделник, 08 Юни 2009 12:09/

alt Програмният продукт Хонорари е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения.

Научете повече