Начало Новини Новини Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Промоция Еква Равнение за общини за 96 лв..

Еква Равнение за общини за 96 лв. с ДДС

Защо да изберем?
• Равнение между сметки и параграфи с един клик!
• Готова настройка съобразена с изискванията на Сметна палата
• Зареждане на данни от:
- MS Excel бланки на Министерство на финансите - Б3 и БО3
- BDJ
- ФСД
• Различни профили за Бюджет, КСФ, ДМП, ДЕС, РА, код 33
• Множество периоди – Тримесечен, Шестмесечен … Годишен отчет
• Следене на сметки с частична кореспонденция
• Разпределяне на разликите по разчетни сметки
• Текстова обосновка

Untitled

Equa back