Начало Новини Новини Нова версия на EasyCheck 2.0.1

Нова версия на EasyCheck 2.0.1

Описание на измененията във версията

Дневници по ДДС

 • Премахнати са задължителните полета в импорт на Дневник на покупките и Дневник на продажбите
 • Добавени са две нови колони в Дневник на покупките - събиращи стойностите от други колони: 03-30+03-31 и 03-30+03-31+03-44

Дневник на операциите

 • Различни видими колони в Дневник на операциите за различните одити

Работни карти

 • Преминаване към PivotGrid и премахване на FastCube OLAP компонент в справка Работни карти
 • Колони за Фактуриране и Проект/Одит в Работни карти
 • Избор на проект/одит при въвеждане на Работни карти
 • Отпечатване само на избраните записи в справка Работни карти

Други

 • Възможност за избор на шаблон при създаване на одитно досие
 • Показване на грешките при импортиране на ред в SMImport
 • Добавяне на одитируема единица като параметър на бланките
 • Алтернативни изгледи на програма и чеклиста
 • Възможност за персонализиране на шрифта на полетата за редакция

Отстранени грешки

 • Грешен текст при избор на структура в оценка на риска при планирането
 • Понякога не се показва ръководителя, дори да е избран
 • Не се показва Длъжност при Всички одити
 • Не работи правилно филтърът в DBGrid при условията > и <
 • Не се прехвърлят правилно всички полета при отваряне на последващ ангажимент
 • Импорт на ДДС Дневници е невъзможен преди да са изтеглени всички записи от базата от данни
 • Не се запазват сметка и суми Дт/Кт в Дневник на операциите
 • Грешка при стартиране на програмата под Windows XP и Server 2003
 • При отваряне на Работа по одит се заема процесорно ядро на 100%
 • Не могат да се задават целите към стъпките в Програма
 • Грешка "Стойността трябва да е уникална" при идентифицирани рискове
 • Други грешки