Начало Новини Новини EasyCheck - Нов лиценз за малки одиторски практики
 
 

Лиценз за малки одиторски практики

Направете подарък на Вашия бизнес и вземете сега лиценз за малки одиторски практики до 5 клиента. Вземете в допълнение и една година безплатна гаранционна поддръжка, както и системна помощ при започване на работа.

Нов лиценз: 678.00лв.

 

 

 

Независим финансов одит

Одиторски подход за Независим финансов одит съобразен с последните изменения на МОС

За продукта

EasyCheck e цялостно решение обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един единствен програмен продукт.
В EasyCheck - Независим финансов одит ще намери инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, регистър на откритите грешки, документиране на процеса, експорт на одит като електронно одитно досие (уеб) и много други.

 

Същественост

В EasyCheck ще намерите удобен инструмент за из-числяване, определяне и документиране на същественост при одита. Определяне на съществеността във връзка с ключовото число на отчета, връзка с монетарната пре-цизност при извадките.

Извадки

Вградена в продукта е възмож-ността за прилагане на монетарна и случайна извадка. Файловете за покупки и продажби от дневниците за ДДС могат да бъдат импортирани като въз-можна изследвана популация от данни. За целите на изслед-ването, бихте могли да импортирате и други хронологии на документи получени от използвания счетоводен продукт.

Рискове

Идентифициране и оценка на рисковете в процеса на планиране - първоначални аналитични процедури, изслед-ване на бизнес процесите в предприятието. Поддръжка на риск регистър с крос-референтна връзка до мястото на идентифициране на всеки риск. Връзка между оценените рискове и аналитичните проце-дури и въпросници за тестване на контрола включени в одитния подход.

Ада-Софт ООД
София, Полигона
блок 43, офис 5
1750

www.ada-soft.bg
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
LinkedIn/Ada-Soft ltd.