Начало Новини Новини АДА-СОФТ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015

АДА-СОФТ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Ново работно място“ 2015

euopr4r

На 16.09.2016 г. АДА-СОФТ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДАСОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29 г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

17.09.2016 г.