Начало Услуги Финансово-счетоводни Личен състав

Обработване на данни за личен състав

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за отпуск и освобождаване на личния състав.
  • Оформяне на досиетата на персонала.
  • Изготвяне на уведомления и представяне на същите в регистъра на НАП по електронен път.
  • Оформяне на трудови книжки, изготвяне на удостоверения за трудов стаж.
  • Оформяне на документите, придружаващи болничните листове и внасяне на същите в НОИ.