Начало Услуги Финансово-счетоводни Консултации

Kонсултантска дейност

Консултации в областа на счетоводството, данъците; трудовото и осигурително законодателство

Икономически анализи на дейността и организацията на оперативната дейност

Изготвяне на методически наръчници за работа на оперативния състав, обхващащи цялостно бизнес процесите в предприятието , във връзка с прилагането на приетата счетоводна политика.