Начало Услуги Финансово-счетоводни Консултации

Kонсултантска дейност

Консултации в областа на счетоводството, данъците, трудовото и осигурително законодателство.

Икономически анализи на дейността и организацията на оперативната дейност.

Изготвяне на методически наръчници за работа на оперативния състав, цялостно обхващащи бизнес процесите в предприятието, във връзка с прилагането на приетата счетоводна политика.