Начало Услуги Финансово-счетоводни Независим финансов одит

Независим финансов одит и свързани по съдържание услуги

Под ръководството на Елеонора Иванова Билбилева – регистриран одитор дипл. 0608 при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти и етичния кодекс "АДА СОФТ ОДИТ" предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти:
  • Одит на годишни финансови отчети
  • Одит на финансови отчети и проекти, финансирани от европейски и други фондове или извършване на договорни процедури във връзка с финансовите им отчети в зависимост от изискванията на сключения договор
  • Преглед на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация