Начало Услуги Софтуер Гаранционна поддръжка

Условията на гаранционна поддръжка са различни в зависимост от фирмата доставчик на продукта

 

Продукти на Ада - Софт ООД

Отнася се за продуктите:  EasyCheck, EasyCheck - СФУК, Каса, bDocs, B3, Salz, Opal 2005, Opal X, ЕКВА Равнение, ЕКВА Контрол

Продукти на Униконс ООД

Отнася се за продуктите: Скиптър, Скиптър(и), Адакта, X-manager, Хонорари,Корона

Продукти на Интелсофт СД

Отнася се за продуктът:  Терес