Начало Услуги Софтуер Гаранционна поддръжка

Условията на гаранционна поддръжка са различни в зависимост от фирмата доставчик на продукта

Продукти на Ада-Софт ООД

Отнася се за продуктите: EasyCheck, EasyCheck - СФУК, Каса, bDocs, B3, Salz, Opal 2005, Opal X, ЕКВА Равнение, ЕКВА Контрол

Продукти на Униконс ООД

Отнася се за продуктите: Скиптър, Скиптър(и), Адакта, X-manager, Хонорари, Корона

Продукти на Интелсофт СД

Отнася се за продукта: Терес