header_img
  • Български
  • English
Home News Products Публикувани са нови макети на сборна оборотна ведомост за 2015

Публикувани са нови макети на сборна оборотна ведомост за 2015

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

На уеб сайта на Министерство на финансите са публикувани макетите на сборна оборотна ведомост за 2015 година.

Може да изтеглите макетите и от следната връзка:

Настройките за Salz и Salz(i) са актуализирани. Можете да ги изтеглите като създадете нов отчет, като за настройки изберете настройки от интернет.

За сводиране и анализ на отчетите в тези форми с OpalX в е необходима версия 1.6.