header_img
 • Български
 • English
Home News Products Нова версия на EasyCheck 2.0.1

Нова версия на EasyCheck 2.0.1

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Описание на измененията във версията

Дневници по ДДС

 • Премахнати са задължителните полета в импорт на Дневник на покупките и Дневник на продажбите
 • Добавени са две нови колони в Дневник на покупките - събиращи стойностите от други колони: 03-30+03-31 и 03-30+03-31+03-44

Дневник на операциите

 • Различни видими колони в Дневник на операциите за различните одити

Работни карти

 • Преминаване към PivotGrid и премахване на FastCube OLAP компонент в справка Работни карти
 • Колони за Фактуриране и Проект/Одит в Работни карти
 • Избор на проект/одит при въвеждане на Работни карти
 • Отпечатване само на избраните записи в справка Работни карти

Други

 • Възможност за избор на шаблон при създаване на одитно досие
 • Показване на грешките при импортиране на ред в SMImport
 • Добавяне на одитируема единица като параметър на бланките
 • Алтернативни изгледи на програма и чеклиста
 • Възможност за персонализиране на шрифта на полетата за редакция

Отстранени грешки

 • Грешен текст при избор на структура в оценка на риска при планирането
 • Понякога не се показва ръководителя, дори да е избран
 • Не се показва Длъжност при Всички одити
 • Не работи правилно филтърът в DBGrid при условията > и <
 • Не се прехвърлят правилно всички полета при отваряне на последващ ангажимент
 • Импорт на ДДС Дневници е невъзможен преди да са изтеглени всички записи от базата от данни
 • Не се запазват сметка и суми Дт/Кт в Дневник на операциите
 • Грешка при стартиране на програмата под Windows XP и Server 2003
 • При отваряне на Работа по одит се заема процесорно ядро на 100%
 • Не могат да се задават целите към стъпките в Програма
 • Грешка "Стойността трябва да е уникална" при идентифицирани рискове
 • Други грешки
 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg