header_img
  • Български
  • English
Home Software Software

EasyCheck - A Total Audit Solution
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck(AuditDesktop) is a total solution uniting all the necessary tools to automate the audit process.  You will find here, in just one software product, the functionalities that you usually find in combining different software solutions.

Тhe product has two separate editions each covering the specific needs of the particular field:

  • "AuditDeskop – EAE (External audit edition)" aiming to cover the needs of the external auditors conducting audits such as "Audit of financial statements", "Audit of internal control over financial reporting" or "Compliance audit" and includes features such as risk assessment, determination of materiality and sampling.
  • "AuditDeskop – IAE (Internal audit edition)" is specially tailored to the internal auditors' needs. AuditDeskop – IAE, aside from the above mentioned features, includes tools for risk based strategic and annual planning, risk registry, automated audit reporting and many more.

For more information please visit the website of the product.

Learn More

 

EasyCheck - External audit edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

"EasyCheck(AuditDeskop) – EAE (External audit edition)" aiming to cover the needs of the external auditors conducting audits such as "Audit of financial statements", "Audit of internal control over financial reporting" or "Compliance audit".

Learn More

 

EasyCheck - Internal audit edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

"EasyCheck(AuditDeskop) – IAE (Internal audit edition)" is specially tailored to the internal auditors' needs. The product includes tools for risk based strategic and annual planning, risk registry, automated audit reporting,risk assessment, determination of materiality and sampling and many more.

Learn More

 

Сводиране на MS Excel файлове
/Monday, 10 May 2010 07:42/


Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ лесно меже да обедините информацията от форми: Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други.Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Learn More

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Monday, 22 February 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на МФ -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с офигиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Learn More

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ
/Friday, 02 October 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


ПП Salz - попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка: BALANCE-MAKET на Министерство на финансите.Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Learn More

 

Финансов контрольор
/Monday, 14 October 2013 08:14/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече