header_img
  • Български
  • English
Home Software Software

EasyCheck - A Total Audit Solution
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDesktop) is a comprehensive solution, combining all tools necessary to automate the complete process of planning, conducting and documenting an audit engagement. Here, in a single software product are combined functionalities that you would usually find after combining different software solutions.

Тhe product is available in two separate editions, each covering the specific needs of its particular field:

  • AuditDeskop – EAE (External Audit Edition) aims to cover the needs of external auditors who conduct audits such as “Audit of Financial Statements”, “Audit of Internal Controls over Financial Reporting” and “Compliance Audit”. The program includes features such as risk assessment, determination of materiality and sampling.
  • AuditDeskop – IAE (Internal Audit Edition) is specially tailored to the internal auditors' needs. In addition to the features mentioned above, AuditDeskop – IAE, includes tools for risk-based strategic and annual planning, risk register, automated audit reporting and many more.

For more information, visit our website.

Learn More

 

EasyCheck - External audit edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDeskop)EAE (External Audit Edition) aims to cover the needs of external auditors conducting audits such as "Audit of Financial Statements", "Audit of Internal Control over Financial Reporting" or "Compliance Audit".

Learn More

 

EasyCheck Internal Audit Edition
/Friday, 27 November 2009 15:19/

EasyCheck (AuditDesktop)Internal Audit Edition is specially tailored to the internal auditors' needs. The product includes tools for risk-based strategic and annual planning, risk register, automated audit reporting, risk assessment, determination of materiality, sampling and many more.

Learn More

 

Сводиране на MS Excel файлове
/Monday, 10 May 2010 07:42/


Програмен продукт за сводиране на отчети. С негова помощ лесно меже да обедините информацията от форми: Б3, БО3, Форма 3, Капиталови разходи, малък касов отчет (МКО), разшифровка към МКО, Дебитни и Кредитни обороти, Трансфери, Справка за отчетените суми по параграф § 69 – 05 и много други.Продуктът може да се настрои към всякакъв вид други отчети.

Learn More

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Monday, 22 February 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на МФ -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с офигиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Learn More

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ
/Friday, 02 October 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


ПП Salz - попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка: BALANCE-MAKET на Министерство на финансите.Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Learn More

 

Финансов контрольор
/Monday, 14 October 2013 08:14/

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.
alt

Част от СФУК е осъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение и извършване на разход, който се извършва от финансовия контрольор. Това е лицето, което трябва да се произнесе при всеки един случай и да документира целия процес.

Научете повече