header_img
  • Български
  • English
Home Software public sector Consolidation of BALANCE-MAKET

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ


Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase
ПП „Опал Х” е предназначен за сводиране и анализ на отчетите на МФ – файлове BALANCE-yyyy-MAKET.xls. Възможност за множество справки по подделения: за равнение, по сметки, равнение между крайни салда от предишна година и начални от текуща и др.

С програмата се извършва обединение на оборотните ведомости, справките за група 65, провизии и крайни салда към предишна година. Освен обединение, има възможност и за създаване на справки от оборотните ведомости, крайните салда или баланса по зададени сметки или шифри на баланс.

 

В програмата може да се създават различни профили. Профилът съдържа собствени настройки за това откъде да се вземат данните за обобщаване и къде да се запишат обобщения файл и файловете със справките. Например възможно е отчетите на поделенията да бъдат обединявани на групи, след което обобщените отчети да бъдат обединени в общ. Това става чрез създаване на отделен профил за всяка група.

 

За да се обработят данните, е нужно файловете с отчетите (във формат MS Excel) да бъдат копирани в една директория (или няколко директории, разделени по групи), след това да се зададе в програмата къде са тези данни и да се пусне обработка.

 

При обработка програмата всеки път взема данните от файловете. Ако се наложи корекция на данните на някой отчет, то те се променят в съответния файл, или самия файл се препокрива с по-ново копие и коригираните данни ще бъдат използвани при следваща обработка.

Ада - Софт

Можете да закупите продукта от електронния магазин www.audit-library.com

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125