header_img
  • Български
  • English
Home Services Financial Seminars

Организация на семинари

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Провеждане на семинари в областта на счетоводството, данъците и съответния приложен софтуер.

Индивидуално обучение за работа с приложен софтуер в областта на счетоводството, личен състав и работна заплата.