header_img
  • Български
  • English
Home Services Software Software implementation

Внедряване на софтуер

The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Това е комплексен процес, в който активно си сътрудничат клиент и сътрудници на фирмата. В процеса на внедряване, ние научаваме Вашите специфики и настройваме приложния софтуер, така че най-добре да прилегне на Вашия бизнес или дейност.

Стандартна практика на фирмата е да помогнем на клиента да научи приложния софтуера в детайли, така че да бъде компетентен в работата си с него когато обучението приключи и ние не сме до него.

Продуктът се счита за внедрен, когато е инсталиран на необходимите места за работа, настроен е спрямо спецификите на конкретния клент и има обучен персонала да работи с него.

Цената на внедряване е 72 лв. на човекочас с включен ДДС.