Начало Всички продукти Одит AuditDesktop Независим финансов одит

AuditDesktop Независим финансов одит

alt

AuditDeskop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDeskop независим финансов одит ще намерите инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, дневник на корекциите, документиране на процеса, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други.

Следвайте ни във Facebook  Следвайте ни във Facebook  • За продукта
  • Снимки
  • Подход по МОС
  • Облачни услуги

 

Защо AuditDesktop?

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

РИСКОВЕ

Идентифициране и оценка на рисковете в процеса на планиране - първоначални аналитични процедури, изследване на бизнес процесите в предприятието.

Поддръжка на Риск регистър с крос-референтна връзка до мястото на идентифициране на всеки риск. Връзка между оценените рискове и аналитичните процедури и въпросници за тестване на контрола, включени в одитния подход.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВЕНОСТ

В EasyCheck ще намерите удобен инструмент за изчисляване, определяне и документиране на същественост при одита. Определяне на съществеността във връзка с ключовото число на отчета, връзка с монетарната прецизност при извадките.

 

ИЗВАДКИ

В продукта е вградена възможността за прилагане на монетарна и случайна извадка. Файловете за покупки и продажби от ДДС Дневници могат да бъдат импортирани като възможна изследвана популация от данни.

За целите на изследването, бихте могли да импортирате и други хронологии на документи, получени от използвания счетоводен продукт.


ОДИТ КАТО ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ (УЕБ)

След приключване, изпълненият одит може да бъде експортиран и съхранен като „Одитно досие", което дава пълна информация за това как е протекъл одитният ангажимент. Одитното досие съдържа копия на всички документи, процедури, контролни листове и прикачени одиторски доказателства. Досието е във формата на уеб страница и може да бъде разглеждано с всички популярни уеб браузъри.


ТАБЛИЦА НА ГРЕШКИТЕ

Всеки одитен документ има крос-референтна връзка с Дневник на корекциите. Дневникът Ви дава постоянна информация за това къде са открити грешките, какво е тяхното естество и влияние върху ГФО.

Корекциите, заедно с Първоначалната оборотна ведомост, могат да бъдат автоматично сравнени с Окончателната оборотна ведомост на предприятието.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСА

Използването на EasyCheck прави процеса на одит лесно проследим. Прилагането на одиторски доказателства, отчитане, следене и обобщаване на корекции, констатации и въпроси е бързо и удобно.

Средствата за импорт на отчети, сравняване на начални и крайни стойности, контрол за вярно попълване на обобщени отчети и последващ експорт на тази информация, също спестяват ценно време на одитния екип.

Всеки документ от системата може да бъде маркиран като „Приключен" и „Проверен". Документи и материали, свързани с последващи одити се прехвърлят автоматично за следващия период.

Проверката на качеството на одит извършен с EasyCheck пести Вашето време, тъй като експортираното електронно досие следва въпросниците на СККОУ.


ГОТОВ ОДИТОРСКИ ПОДХОД ПО МОС

За повече информация, вижте раздел Подход по МОС.


СОБСТВЕНА МЕТОДИКА

Може да използвате собствена методика или да модифицирате вградената такава. С EasyCheck това става лесно и удобно, дори и в процеса на самия одит. Създаване на методика от Вашите съществуващи документи става само с няколко щраквания на мишката.

Разполагате с богат набор от одит документи като: контролен лист, програма, въпросник, файл, собствен текстов документ и електронна таблица. Изграждане на крос-референтни връзки, условности, видимости и достъпи са само част от огромния набор от възможности, с които разполагате.

 

И ОЩЕ...

Персонализиран потребителски интерфейс
Три различни начина за представяне на информацията от одитния ангажимент
Бърз старт на нови служители
Лек и интуитивен интерфейс
Правописна проверка на различни езици

Контрол на достъпа
Интеграция с MS Office
Използване на потребителски полета в документите
Отчет на времето (работни карти)

Всичко в единна база от данни
Клиент-Сървър
Работа само на един компютър
Използване на потребител на Windows/Активна директория за вход

Дневник на измененията на информацията
Лесна инсталация само с мишка
Настройка на Ваша методика
Бърз импорт на оборотна ведомост, баланс и отчет за доходите

Интеграция с външни системи: ERP, правни и други
Готови одиторски библиотеки: СУКК, Одит на средствата по ОП „Регионално развитие"
Анализ на базата на закон на Бенфорд 

Вижте още:

Изтеглете  брошура на продукта:

EayCheck brochure smallEayCheck brochure internal page small

ГОТОВ ОДИТОРСКИ ПОДХОД ПО МОС

Обхваща целия одитен процес и представлява готова одиторска библиотека, която съдържа работни документи и стъпки, следващи логиката и последователността от стъпки, съгласно Международните одиторски стандарти. Приложените работни документи са съобразени и с изискванията във въпросниците за проверка, приети от СККОУ.

Удобен и лесен за работа, подходът води потребителя в изпълнение на отделните процедури. Разработен е с цел да отговори на потребностите на малки одиторски практики при извършване на одити на МСП.

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

Използвайте продукта когато пожелаете и колкото имате нужда, без да инвестирате в:

Инфраструктура
Лицензи за операционна система
Лицензи за офис пакет
Лицензи EasyCheck

Навсякъде и по всяко време, на Mac, PC или мобилно устройство с Windows, iOS или Android.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg