Начало Продукти Продукти Търговски обекти

X-Manager - Водене на складово стопанство

alt

Х-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения. Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

xmangrsignХ-Мениджър е предназначен за управление на материални, валутни и левови ресурси по отношение на техните наличности, вземания и задължения.

Продуктът поддържа информация за контрагентите и обектите на предприятието, за номенклатурата от материални запаси и валути.

На базата на въведени начални салда и като следствие от обработените документи, продуктът поддържа информация за наличности, вземания и задължения на материалните запаси и паричните средства по обекти, контрагенти, документи и падежи.

Справките обхващат оборотите и хронологиите на движение на материалните запаси и паричните средства. Генераторът на справки позволява редакцията и допълването им.

Огромното множество от справки може да се преструктурира за нуждите на всеки оператор чрез така наречените операторски справки.

Всички справки са пригодени както за печат в WINDOWS, така и в ДОС.

Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се регулира достъпът му до отделните функции на продукта.

Генераторът на документи е опция на продукта и дава възможност за описание на физическата структура и логическото въздействие на документите.

Многофирмеността е опция на продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми.

Работата в мрежа дава възможност за едновременна работа от няколко станции.

 

Програмният продукт е интелектуална собственост на Униконс ООД

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg