Начало Промоции СФУК - Промоция за целия публичен сектор 75% намаление

Поради големия интерес и задълбочаващата се финансова криза, ръководството на фирма Ада-Софт ООД обявява услугата "Изготвяне на СФУК" промоционално за целия публичен сектор - 75% намаление до края на 2015 год. за базов пакет.

Промоция на EasyCheck - СФУК

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
 • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация
 • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите
 • Опазване на активите и информацията

Често пъти системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията, са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите, което пречи на тяхното познаване и съответно, правилно прилагане. За да говорим за добро управление, системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция организацията да действа като ''добре смазана машина''. Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато:

 • Системите са детайлно разписани
 • Добре систематизирани
 • Синхронизирани помежду си и с външния за организацията свят
 • Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно
 • Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно допълвани и изменяни, за да бъдат винаги актуални, обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна структура, толкова обемът на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен, а процесът на систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-сложен. Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърлена из цялата организация по множество компютри, в чекмеджетата на безброй бюра и прашясали папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си, което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите за които са създадени.

Предлаганото от нас решение е:

Електронна библиотека и вътрешно нормативна уредба на предприятието под управлението на EasyCheck

Уважаеми Ръководители на организации от публичния сектор, дайте шанс на организацията, която управлявате, да постига целите, за които е създадена. Спестете време като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

С EasyCheck, вътрешната нормативна уредба на организацията е:

 • Добре систематизирана
 • Достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа на нейните потребители (служителите на организацията)
 • Лесно допълване и редактиране
 • Лесно и удобно създаване на контролни листа
 • Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорността, вменена Ви от чл. 14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

Цена на продукта с включен ДДС:

· Библиотека СФУК 840 лв.

ДО КРАЯ НА 2014 УСЛУГАТА Е НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 480 ЛВ. С ДДС ЗА ЦЕЛИЯ ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

* Системата за финансово управление и контрол се разпространява в електронен формат. Сaмо сега, като бонус получавате БЕЗПЛАТНО програмен продукт EasyCheck за управление на методики и електронни библиотеки.

УСЛУГАТА "ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ" САМО ЗА 480 ЛВ. С ДДС МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВСЕКИ, КОЙТО ДО 31.12.2014 ПОДАДЕ ЗАЯВКА С ДАННИ ЗА ФАКТУРА, ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОЩАТА НА ПАКЕТА И ИМЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА office@ada-soft.bg ИЛИ ПРИ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДИСТРИБУТОРИ

Демо версия, снимки от продукта и описание може да намерите ТУК.

Повече информация за продукта и различни ценови пакети ще намерите тук.

 
За контакти:

Ада-Софт ООД
Офис София
+359 2 974 43 50
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Офис Пазарджик
+359 34 442 765
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

или дистрибуторската мрежа

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg