Начало Услуги Софтуер Гаранционна поддръжка

Срокове и условия на гаранционна поддръжка

Всеки закупен нов продукт има едногодишна гаранционна поддръжка, освен ако в лиценза за ползване не е упоменато друго. Абонаментът е валиден при наличие на фактура и лиценз на програмния продукт с ненарушени условия за ползване. След изтичане на срока на гаранционната поддръжка, клиентът може да удължи този срок според условията за удължаване.

Какво включва гаранционната поддръжка?

  • Отстраняване на възможни грешки в програмите, без тези, предизвикани от неизправност в техниката, компютърни вируси, неправилно съхранение и манипулиране с информационните носители, неправилна работа с програмните продукти.
  • Получаване на всички нови версии на програмните продукти за срока на гаранционния период по електронен път.
  • Закупуване на нови опции на продукта на преференциална цена.
  • Закупуване на нов продукт, явяващ се наследник на притежавания на преферентна цена.
  • Приоритетно обслужване.

Какво не включва гаранционната поддръжка?

Внедряване, обучение и настройка на програмните продукти, инсталация или обновяване на продукта от служител на фирмата, системна помощ през интернет. Тези услуги се заплащат допълнително спрямо актуалната ценова листа на фирмата.

Как мога да удължа срока на гаранционната поддръжка?

Условия за продължаване на гаранционна поддръжка

  • При подновяване на абонамента до 1 (един) месец след изтичане на неговия срок - 20% от актуалната към момента цена на програмата заедно с всички закупени допълнителни модули.
  • След изтичане на 1 (един) месец от срока на абонамента, но не повече от 12 (дванадесет) месеца - 40% от актуалната към момента цена на програмата заедно с всички закупени допълнителни модули.
  • След изтичане на 12 (дванадесет) и повече месеца, се заплаща 100% от актуалната към момента цена на програмата заедно с всички закупени допълнителни модули.
  • Цената за абонаментно поддържане за всяка следваща инсталация в рамките на един обект е 50% от цената за абонаментно поддържане на първата инсталация.
  • Минимална сума за продължаване на гаранционна поддръжка - 60 лв. с ДДС.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg