header_img
  • Български
  • English
Home All Products Budget Reconciliation Равнение между сметки и параграфи

Равнение между сметки и параграфи

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3 и ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходяща за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Download
  • Purchase
ПП „ЕКВА Равнение” е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (Б3) със салдата и оборотите от оборотна ведомост (TRIAL-BALANCE).

Продуктът може да се използва от всички видове разпоредители с бюджетни кредити. Той дава бърза справка за разликите между сумите в двата отчета, като се дава възможност на потребителя да обоснове разликите като ги разпредели по избрани разчетни сметки, а също така и да добави сметки с частична кореспонденция. Към всеки ред с разлики може да се запише и текстово обосноваване на разликите.

 

Данните се зареждат в програмата директо от вашите файлове с отчети. Не е нужно сумите да се набират отново. Програмата работи, с всички формати на отчетите за касово изпълнение на бюджета: Б3, БО3- за общини, а също така може да прочете данните и от модул за отчети „Бюджет” към ФСД.

 

ПП „ЕКВА Равнение” се разпространява в два варианта: Самостоятелен и Контрол.

„Самостоятелният вариант” е предназначен да бъде в помощ на разпоредители с БК, които самостоятелно изготвят отчет за равнение за свои собствени нужди, без да го предоставят на висшестоящ РБК. В този вариант, потребителят има достъп до всички функции на програмата. Той има възможност сам да настрои отчет за равнение.

 

Вариант „Контрол” е предназначен за разпоредители с БК, които предават отчет за равнение на сметки и параграфи на висшестоящ разпоредител. Потребителите на този вариант нямат достъп до редакция на отчетите. Те единствено могат да изготвят отчет с настройки, които са им подадени от висшестоящия разпоредител с БК.

 

С продукта може едновременно да бъдат изготвени както бюджетен така и отчет за равнение на извънбюджетните сметки и фондове.

Цена на продукта: 120 лв. с включен ДДС.


Adasoft - Single click away

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg