header_img
 • Български
 • English
Home Promotions СФУК - Промоция за целия публичен сектор 75% намаление
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Поради големия интерес и задълбочаващата се финансова криза, ръководството на фирма Ада-Софт ООД обявява услугата "Изготвяне на СФУК" промоционално за целия публичен сектор - 75% намаление до края на 2015 год. за базов пакет.

Промоция на EasyCheck - СФУК

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на предприятието. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
 • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация
 • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите
 • Опазване на активите и информацията

Често пъти системите за финансово управление и контрол, заедно с останалата вътрешна нормативна уредба на организацията, са разписани, но не са систематизирани в единна информационна система, достъпна за служителите, което пречи на тяхното познаване и съответно, правилно прилагане. За да говорим за добро управление, системите за финансово управление и контрол трябва да бъдат действащи. А това е така, когато тяхното приложение не е поставено под съмнение и тези системи са гаранция организацията да действа като ''добре смазана машина''. Такъв резултат може да бъде постигнат само и единствено тогава, когато:

 • Системите са детайлно разписани
 • Добре систематизирани
 • Синхронизирани помежду си и с външния за организацията свят
 • Отлично познавани от служителите и прилагани систематично и последователно
 • Контролирани от ръководството за тяхното изпълнение и своевременно допълвани и изменяни, за да бъдат винаги актуални, обхващащи цялостно дейността на организацията, така че тя да постига целите, за които е създадена

Колкото една организация е по-голяма и с по-сложна структура, толкова обемът на вътрешната нормативна уредба е по-голям и по-сложен, а процесът на систематизиране, опознаване, актуализиране и цялостно прилагане и контролиране е по-сложен. Вътрешната нормативна уредба понякога е разхвърлена из цялата организация по множество компютри, в чекмеджетата на безброй бюра и прашясали папки по рафтовете на всички дирекции и отдели. Понякога вътрешните наредби, правилници и процедури за изпълнение не са синхронизирани помежду си, което довежда до непокрити рискове, които пречат на организациите да постигат целите за които са създадени.

Предлаганото от нас решение е:

Електронна библиотека и вътрешно нормативна уредба на предприятието под управлението на EasyCheck

Уважаеми Ръководители на организации от публичния сектор, дайте шанс на организацията, която управлявате, да постига целите, за които е създадена. Спестете време като се възползвате от преимуществата, които Ви дава ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНО НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

С EasyCheck, вътрешната нормативна уредба на организацията е:

 • Добре систематизирана
 • Достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа на нейните потребители (служителите на организацията)
 • Лесно допълване и редактиране
 • Лесно и удобно създаване на контролни листа
 • Електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури

Гаранция, че Вие отлично разбирате отговорността, вменена Ви от чл. 14 на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, и претворявате в действие неговите изисквания е ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПОД УПРАВЛЕНИЕТО НА EASYCHECK.

Цена на продукта с включен ДДС:

· Библиотека СФУК 840 лв.

ДО КРАЯ НА 2014 УСЛУГАТА Е НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 480 ЛВ. С ДДС ЗА ЦЕЛИЯ ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

* Системата за финансово управление и контрол се разпространява в електронен формат. Сaмо сега, като бонус получавате БЕЗПЛАТНО програмен продукт EasyCheck за управление на методики и електронни библиотеки.

УСЛУГАТА "ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ" САМО ЗА 480 ЛВ. С ДДС МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВСЕКИ, КОЙТО ДО 31.12.2014 ПОДАДЕ ЗАЯВКА С ДАННИ ЗА ФАКТУРА, ДАННИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОЩАТА НА ПАКЕТА И ИМЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА office@ada-soft.bg ИЛИ ПРИ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ДИСТРИБУТОРИ

Демо версия, снимки от продукта и описание може да намерите ТУК.

Повече информация за продукта и различни ценови пакети ще намерите тук.

 
За контакти:

Ада-Софт ООД
Офис София
+359 2 974 43 50
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Офис Пазарджик
+359 34 442 765
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

или дистрибуторската мрежа

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg