header_img
  • Български
  • English
Home Software Public Sector Consolidation of BALANCE-MAKET

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ


Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase
ПП „Опал Х” е предназначен за сводиране и анализ на отчетите на МФ – файлове BALANCE-yyyy-MAKET.xls. Възможност за множество справки по подделения: за равнение, по сметки, равнение между крайни салда от предишна година и начални от текуща и др.

С програмата се извършва обединение на оборотните ведомости, справките за група 65, провизии и крайни салда към предишна година. Освен обединение, има възможност и за създаване на справки от оборотните ведомости, крайните салда или баланса по зададени сметки или шифри на баланс.

 

В програмата може да се създават различни профили. Профилът съдържа собствени настройки за това откъде да се вземат данните за обобщаване и къде да се запишат обобщения файл и файловете със справките. Например възможно е отчетите на поделенията да бъдат обединявани на групи, след което обобщените отчети да бъдат обединени в общ. Това става чрез създаване на отделен профил за всяка група.

 

За да се обработят данните, е нужно файловете с отчетите (във формат MS Excel) да бъдат копирани в една директория (или няколко директории, разделени по групи), след това да се зададе в програмата къде са тези данни и да се пусне обработка.

 

При обработка програмата всеки път взема данните от файловете. Ако се наложи корекция на данните на някой отчет, то те се променят в съответния файл, или самия файл се препокрива с по-ново копие и коригираните данни ще бъдат използвани при следваща обработка.

Adasoft - Single click away

Можете да закупите продукта от електронния магазин www.audit-library.com

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg