Начало Продукти Продукти Счетоводство

Скиптър - Програма за счетоводство

alt Скиптър е програмен продукт, предназначен за водене на двустранно счетоводство, който прекрасно се адаптира във всички сфери на стопанската дейност. Набор от стандартни справки, инструмент за изготвяне на справки по изискване на клиента, ДДС. Многофирменост, Нива на достъп, Работа в мрежа.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете

Скиптър® е предназначен за водене на двустранно счетоводство на предприятието.

Индивидуалният сметкоплан съдържа неограничен брой синтетични сметки, характеризиращи се с буквено-цифров номер и наименование. Към всяка сметка се поддържат до две стандартни аналитичности и неограничен брой потребителски структури. Различните сметки могат да ползват общи аналитичности.

Ползването на потребителски структури е опция за продукта и представлява средство за дефиниране на различни типове аналитичности (материални запаси, валути, дълготрайни активи и др.). Потребителят сам определя броя и вида на характеристиките за всяка една потребителска структура. По дефинираните структури се генерират оборотни и хронологични справки. Допустима е и по-късна редакция на описаните вече структури.

Началните салда са достъпни за завеждане и при наличие на документи. Дадена е възможност за зареждане на данни по потребителските структури от съществуващи текстови файлове.

Документите се завеждат в стандартна форма, съдържаща обща и допълнителна информация. Към всеки документ се завежда контировка с неограничен брой сложни и прости редове. Към всяка сметка се поддържа съответното аналитично разпределение. Допустими са редакции, изтриване, копиране и сторниране на документи. Предоставена е форма за оглед и филтриране на всички документи. Допуска се работа в неограничен брой периоди.

Въпреки свободата за редакция на документи и работата в различни периоди е възможно да се забрани работата до определена дата на приключване или да се приключат отделни сметки. Възможно е ограничаване и на кореспонденциите между сметките.

Скиптър® позволява импорт и експорт на данни към други системи.

В продукта е интегриран Модул за подготовка на данни по ДДС. Информацията се извлича от първичните документи, като се допуска и ръчно въвеждане в регистрите.

Поддържат се стандартните справки: Оборотна ведомост, Хронологична извадка, Главна книга - за избрани синтетични и аналитични сметки.

Има възможност за описание на потребителски справки върху информацията от салдата и документите с цел генерация на БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК, СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.

Чрез генератора на справки се дефинират неограничено множество от хронологични и оборотни справки по потребителските структури.

Огромното множество от справки може да се преструктурира за нуждите на всеки оператор, чрез така наречените операторски справки.

Всички справки са пригодени както за печат в Windows, така и в ДОС.

Всеки оператор влиза в системата със собствена парола, чрез която се регулира достъпът му до отделните функции и данни. Може да се ограничи достъпът до цяла фирма или до отделни сметки в нея.

Многофирмеността е опция за продукта и дава възможност за водене на неограничен брой фирми. При невключена опция МНОГОФИРМЕНОСТ се допуска обработка на пет пакета от данни.

Работата в мрежа е опция за продукта и дава възможност за едновременна работа от няколко станции.

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

В процес на разработка

Тази секция от уебсайта е в процес на разработка. Екипът на Ада-Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро!

READMORE

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg