Начало Всички продукти Основни

Основни

 

 

 

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА НАПРЕДНАТ ПРАКТИЧЕСКИ В СВЕТА НА ERP-СИСТЕМИТЕ, СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА

Адасофт организира едномесечна безплатна академия

 

Период на провеждане 16.09.2019 - 16.10.2019

  

Теми, на които ще се наблегне по време на академията:

1. Практическо счетоводство и организация на процесите;

2. Одит на финансови отчети;

3. ЕРП системи, настройки, използване;

На успешно представилите се ще бъде предложен 6 (шест) месечен платен стаж с възможност за постоянна добре платена работа в софтуерни и одиторски компании.

Желаещите могат да изпратят своето CV най-късно до 06.09.2019 г. на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Екипът на Адасофт

 

 

Последна промяна (Четвъртък, 03 Май 2018 05:32)

 

 

 

 

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Считано от 25 май 2018 г. в Република България влиза в сила „Общият регламент за защита на данните" (GDPR) – въведен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

АДА-СОФТ прие задължението и предизвикателството да осигури на своите клиенти и партньори адекватно сътрудничество и решения за управление на личните данни.

В края на миналата година нашата компания успешно внедри и се сертифицира по стандарт ISO 27001:2015. Заедно със стандарта и въведените вътрешни правила, ние гарантираме пълно спазване на правните условия при получаване, обработване, предаване и съхраняване на лични данни и като Администратор, и като Обработващ.

Опазването на конфиденциалността и целостта на личните данни е ключова отговорност, към която в АДА-СОФТ се отнасяме с цялата необходима сериозност като страна по обхвата на Общия Регламент. Нашият екип е обучен и готов в своята работа постоянно да прилага основните принципи на GDPR:

 • Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни;
 • Съхраняване на лични данни единствено в рамките на законовите срокове и вид;
 • Осигуряване на сигурност и защитеност на личните данни от неоторизиран достъп и/или обработване, унищожаване или повреждане;
 • Регулярно тестване на системите и процесите;
 • Поддържане на непрекъснат процес на развитие, оценка, контрол и документална отчетност на обработването на лични данни.

Като разработчик, дистрибутор и обслужващ софтуерни приложения, обработващи лични данни, АДА-СОФТ е в процес на преразглеждане и оптимизация на концепцията и решенията си относно предлагания софтуер с цел прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Залагайки на добри практики, ние заявяваме, че имаме желанието, възможностите и готовността да извърши всичко необходимо с цел гарантиране сигурността и защитата на лични данни.
Вие може да се доверите на нашия екип като сигурен партньор в съвместната ни работа при процеса по обработка на личните данни във Вашата организация.

 

Екипът на АДА-СОФТ

 

 

Последна промяна (Четвъртък, 03 Май 2018 05:32)

 

euopr4r

 


Проект BG05M9OP001-1.003-1103 „Нови работни места в „АДА-СОФТ" ООД"

 


В тази секция на нашата интернет страница ще Ви информираме за напредъка по изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Началото

На 16.09.2016г. „АДА-СОФТ" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

В проект BG05M9OP001-1.003-1103 "Нови работни места в "АДА-СОФТ" ООД" ще имат възможност да се включат шест неактивни или безработни младежи на възраст до 29г., живеещи на територията на областите София-град и София-област. Младежите ще бъдат назначени на работа за период от 12 месеца, за тях ще се осигурят изцяло нови и напълно оборудвани работни места, както и обучение по ключовите компетентности „общуване на чужди езици" и „дигитална компетентност". Най-малко три от създадените нови работни места ще бъдат запазени за още шест месеца след приключването на проекта.

Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца.

Проектът е на стойност 91 940,61 лв., от които 78 149,52 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 13 791,09 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Дейностите

Сформиран е екипът за организация и управление на проекта и се изпълняват изискванията за публичност.

Доставено е необходимото за новите работни места оборудване – хардуер, специализиран софтуер, работни бюра и столове.

В началото на януари бяха назначени и шестте младежи на новосъздадените работни места. По двама човека са назначени на всяка от следните длъжности:

 • Специалист, тестване софтуер
 • Експерт, информационно осигуряване
 • Стажант одитор

Всички наети ще преминат обучение на тема „Основи на изграждането на бизнес модели с ERP" (дигитална компетентност) и обучение по английски език (ключова компетентност – общуване на чужди езици).

Целевата група

По данни на Националния план по заетостта за 2015 г. в ДРСЗ – София, която обхваща териториално София-град, Перник и Софийска област, към 30.11.2014г. са регистрирани 7 548 безработни младежи на възраст до 29г. Всяка година само в София завършват почти 100 000 бакалаври и много от тях се стремят да намерят работа в столицата и планират да заминат за чужбина, където да търсят професионална реализация.

Въпреки че традиционно София и районът около столицата регистрират най-ниски нива на безработица, включително младежка, проблемите с реализацията на пазара на труда и мотивацията на младите хора да се включат в него остават.

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потребностите от работна сила на МТСП, проведено в периода май – юни 2015 г. отчита, че едва 5,7% от работодателите са наели лица непосредствено след завършване на средно или висше образование (т.е. лица без предишен професионален опит) през последните 12 месеца. Допълнително само 17% от предприятията са провели обучения на персонала си за своя сметка, 86,7% от работодателите изобщо не предвиждат обучения. Тази икономическа обстановка в много голяма степен предопределя и ниска безработица като София.

Различни изследвания показват, че най-честите причини младежите да не искат или да не могат да се включат на пазара на труда, са:

 • Срещнатите трудности при опитите за включване на пазара на труда (за получаване на „първа работа");
 • Ниско начално заплащане;
 • Липса на умения, които се търсят на пазара на труда;
 • Слаби перспективи за професионално развитие и кариерно израстване (по-голямата част от работодателите не инвестират в професионалното развитие и квалификация на персонала);

Чрез своя проект, „АДА-СОФТ" ООД иска да подкрепи точно такива млади хора като им предложи:

 • Благоприятна среда за развиване на трудови навици и умения, които са търсени на пазара на труда (работа в динамично развиваща се компания, която разработва и предлага иновативни софтуерни продукти, както в България, така и на международния пазар) ;
 • Възможност за професионално развитие и израстване („АДА-СОФТ" ООД разчита основно на екип от висококвалифицирани специалисти и непрекъснато инвестира в развитието на тяхната компетентност чрез обучения, възлагане на отговорности, работа по проекти и др.);
 • Възможност за атрактивно заплащане на базата на постигнатите резултати.

Последна промяна (Петък, 17 Март 2017 09:29)

 

Страницата е временно недостъпна

Здравейте,

Страницата в момента се преработва. Скоро ще бъде обновена и отново достъпна за Вас.

 

 under-construction

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

 

Последна промяна (Понеделник, 01 Декември 2014 05:33)

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета в общините 2013

Обновява се.

Последна промяна (Петък, 05 Април 2013 03:00)

 

Комплектация на модули в промоционалните пакети

Модули TERES Наименование

Цена

Основен

Стандарт

Разширен

Стартов Пакет    

alt

alt

alt

TERES(103) консолидиране на данни 120    

alt

TERES(110) модулна група 110 (работа в мин. месец) 150

alt

alt

alt

TERES(11B) Time_Gate - Работа в минали периоди 50

alt

alt

alt

TERES(127) вход за счетоводни данни от дискета 60    

alt

TERES(12P) номенклатура на направления на разходите 490

alt

alt

alt

TERES(131) конвертиране на данни DOS/WINDOWS 50

alt

alt

alt

TERES(140) универсална връзка с много банки 500

alt

alt

alt

TERES(150,151) връзка с ДСК на дискета 80    

alt

TERES(152) връзка с ТБ ЕВРОБАНК 120    

alt

TERES(155) връзка с БУЛБАНК АД и Д-во ДОБРУДЖА-М 120    

alt

TERES(156) връзка с осигурителна каса ДОВЕРИЕ 120    

alt

TERES(157) нова връзка с ДСКаса 120    

alt

TERES(159) универсална връзка с БУС9094 с банки 120    

alt

TERES(15F) връзка с Обединена Българска Банка 120    

alt

TERES(15U-2005) нова връзка с НОИ за 2005 г, здравно осигуряване 70

alt

alt

alt

TERES(15X) връзка с Общинска банка София 120    

alt

TERES(15Y) връзка с Първа източна международна банка 120    

alt

TERES(15С) връзка с ТБ ХЕБРОС 120    

alt

TERES(17) настройка на Alt-таблица 20

alt

alt

alt

TERES(180) обмен на данни между TERES и PAGAN+EXCEL 500  

alt

alt

TERES(190) селектор за справки 100

alt

alt

alt

TERES(21) печат на групови заповеди 40  

alt

alt

TERES(22-221) контрол,печат отпуски и справки 80

alt

alt

alt

TERES(225) виртуална стойност на отпуск 100

alt

alt

alt

TERES(226) справка по вирт. отпуски в месеца 50

alt

alt

alt

TERES(232) разширен печат, документи личен състав 80  

alt

alt

TERES(25) генаратор на свободни табелни номера 20

alt

alt

alt

TERES(26) номенклатура на уволненията 20

alt

alt

alt

TERES(27) групови корекции в табелния номер 30

alt

alt

alt

TERES(280) допълнителна кадрова информация 80  

alt

alt

TERES(290) изходяща книга (регистър) за уведомл. за тр.договори 35

alt

alt

alt

TERES(310) контрол монети в чиста сума за получаване 100

alt

alt

alt

TERES(311) контрол на въведената информация 50

alt

alt

alt

TERES(314) въвеждане на суми по списък 100

alt

alt

alt

TERES(321) многофункционално разпределение КТУ 50  

alt

alt

TERES(34) разпределение с КТУ по осн.заплата 30  

alt

alt

TERES(370) специална синдикална удръжка 40    

alt

TERES(371) клас прослужени години и суми 20  

alt

alt

TERES(372) копира партида, код в код 30

alt

alt

alt

TERES(373) формира основна заплата от бруто 50  

alt

alt

TERES(375) автоматичен седмичен аванс + партида 70

alt

alt

alt

TERES(39) несъвместиместимост в начисления 30

alt

alt

alt

TERES(410) специализиран печат заповеди за отпуск 50  

alt

alt

TERES(411) групово въвеждане на отсъствия 30    

alt

TERES(412) групово въвеждане на личен календар 30    

alt

TERES(413) списъци и купони за храна 40  

alt

alt

TERES(414) групово въвеждане на сменни графици 40    

alt

TERES(415) настройка на смесени графици 40    

alt

TERES(510) аналитични списъци за ФРЗ,ПКБ,ДОО 30

alt

alt

alt

TERES(516) доплащане с външна ведомост 100

alt

alt

alt

TERES(517) справка ФРЗ по длъжн. от арх. периоди 70

alt

alt

alt

TERES(518) справка за удръжки по банкови клонове 100  

alt

alt

TERES(52) сортиран печат по партида 1 удръжка 20  

alt

alt

TERES(521) сортиран печат по партиди 4 удръжки 20  

alt

alt

TERES(522) печат на информация за ВСКаса 60  

alt

alt

TERES(53) сортиран печат по азбучен ред 40

alt

alt

alt

TERES(551) сортиран печат по дневна заработка 40  

alt

alt

TERES(63A...) връзка с ПП ТОРНАДО 100  

alt

alt

TERES(641,642) табелно осчетоводяване 40

alt

alt

alt

TERES(643,644) индексно осчетоводяване 40

alt

alt

alt

TERES(645) счетоводни схеми по длъжности 40

alt

alt

alt

TERES(64A...) връзка с ПП АЖУР L (DOS-версия) 100  

alt

alt

TERES(701) отчет за присъствията и отсъствията 60

alt

alt

alt

TERES(703) кадрови справки на монитор 30

alt

alt

alt

TERES(704) справки по длъжности и възраст 30

alt

alt

alt

TERES(705) справки по образование 30

alt

alt

alt

TERES(708) справка преки заработки 0    

alt

TERES(709) специална справка за ивънреден труд 0    

alt

TERES(70A/В/С) генератор на сортирани отчети 100  

alt

alt

TERES(714) външни справочни макети 100

alt

alt

alt

TERES(810) данъчни досиета 70

alt

alt

alt

Последна промяна (Вторник, 18 Май 2010 13:10)

 

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125

Последна промяна (Понеделник, 10 Май 2010 07:41)

 

За oбщини

Фирмата предлага софтуерни решения, насочени конкретно към дейността на общините. Специфична настройка в счетоводната система позволява да се водят параграфите по дейности, функции и групи. Касовият отчет БО3 и оборотна ведомост BALANCE-MAKET се попълват директно от счетоводната програма. Водене на договори. Отчет за равнение на сметки и параграфи. Сводиране на всички месечни и тримесечни отчети. Система за финансово управление и контрол (СФУК).

Последна промяна (Неделя, 09 Май 2010 05:17)

 

Кариера в Адасофт

Ада-Софт предлага възможности за работа на хора, които вярват, че качеството на работа и професионализмът са задължителни, за да сме конкурентноспособни. Нашите клиенти имат по-високи изисквания към нас, отколкото към други компании - ето защо, Адасофт приветства хора, които могат да предложат услуги на световно ниво.

Ако мислите, че имате необходимите качества, за да работите при нас, изпратете ни резюме и мотивационно писмо на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Последна промяна (Сряда, 24 Март 2010 13:58)

 

Какво прави Адасофт различни?

Нашето мото е “Single Click Away”, в ежедневната си работа се стремим да създаваме и дистрибутираме такива продукти, в които потребителя лесно намира търсената от него информация и решенията са на клик разстояние. Предлагаме гъвкав софтуер, позволяващ прецизна настройка спрямо дейността, особеностите и процесите на всеки индивидуален клиент.

Във времето изграждаме дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти и си сътрудничим активно, за да може да предложим възможно най-оптималните решения, които да адресират спецификите на бизнеса и да оптимизират техните процеси.

Всеки наш клиент има назначен служител от компанията, който отговаря за него и е наясно с особеностите на неговия бизнес. Когато Вие се свържете с нас няма нужда да обяснявате всичко отначало, ние вече знаем за какво става дума.

Нашите служителите непрекъснато усвояват нови технологии и практики, за да можем о всяко време да предложим компетентни и адекватни решения на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Голяма част от клиентите ни са станали такива, като са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от доволни техни колеги.

Ако все пак не получите очакваните от Вас резултати и сметнете, че нямате нужда от нашите услуги - ние ще Ви върнем парите!

 

Adasoft в числа и факти:

26 години на пазара, от 1993.
98.5 % степен на удовлетвореност от нашите клиенти.
0-day започвaме да работим над вашия проблем още първия ден, в който е съобщен. Повече 90% случаите се решават още на същия ден.
специализирана поддръжка. Имате човек от нашата компания, който познава бизнеса Ви.
5.5K+ щастливи клиенти. Част от които: малки и средни компании, големи компании, министерства и др. държавни институции, общини, университети, академични институти и други.

 

 

Последна промяна (Вторник, 23 Март 2010 12:05)

 

Сертификат за стандарт за качество

През 2008 год. фирмата беше сертифицирана от БЮРО ВЕРИТАС - БЪЛГАРИЯ по стандарт за качество ISO 9001:2000. През 2010 год. преминахме успешно към новата версия на стандарта: ISO 9001:2008

alt

Последна промяна (Четвъртък, 11 Март 2010 08:48)

 

Контакти

 offices map

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 27 65

Дистрибутори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич Климент Костадинов (088) 781 2313
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Плевен ЕТ Бер Систем (064) 87 0620
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125

Партньори

 

Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
София Интелсофт ООД (02) 920 0292

Последна промяна (Понеделник, 08 Март 2010 11:47)

 

Честит 8-ми Март!

alt
Екипът на Ада-Софт пожелава на всички жени честит празник!

Последна промяна (Понеделник, 08 Март 2010 09:47)

 

Честита Баба Марта!

мартеничка

Екипът на Ада-Софт Ви пожелава здраве, късмет и Ви честити Баба Марта!

Последна промяна (Понеделник, 01 Март 2010 07:09)

 

Анкетна карта на Ада-Софт 2015

busyLoading Poll...

Последна промяна (Сряда, 30 Декември 2009 06:58)

 

Дистрибуторска мрежа

Дистрибуторска мрежа

 

България

Последна промяна (Понеделник, 08 Юни 2009 11:05)

 

За нас

meet the team

Създадохме Адасофт през 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически софтуер. В процеса на внедряване, ние обучаваме кадрите на фирмите за работа с програмните продукти. Проучваме задълбочено спецификите на отчетността и предлагаме оптимални решения за автоматизация. Работим с гъвкав софтуер, даващ възможност за прецизна настройка на място при клиентите ни.

Последна промяна (Петък, 05 Декември 2008 20:08)

 

logo_s  Добре дошли в обновената уеб страница на Ада-Софт ООД!

 

Тук ще намерите полезна информация относно предлаганите от нас продукти и услуги.

Последна промяна (Петък, 05 Декември 2008 20:07)

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg